Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με μεγάλη χαρά και εκ μέρους όλων των μελών του ΔΣ της ΕΜΓΕ και της Οργανωτικής Επιτροπής, σας καλωσορίζουμε στη διοργάνωση της 28η Ειδικής Συνόδου της ΕΜΓΕ, στις 18-20 Σεπτεμβρίου 2020, στο ξενοδοχείο RAMADA PLAZA THRAKI PALACE, στην ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ.

Ελληνική Μαιευτική & Γυναικολογική Εταιρεία συνεχίζοντας τη μακρόχρονη παράδοσή της στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των Μαιευτήρων Γυναικολόγων, Μαιών καθώς και Ιατρών όλων των ειδικοτήτων αποφάσισε το φετινό πρόγραμμα της Συνόδου να αφιερωθεί στις Κατευθυντήριες Οδηγίες της ειδικότητας μας, γι’αυτό το σκοπό κάθε στρογγυλή τράπεζα θα γίνετε βραχεία εισαγωγή του θέματος από ειδικούς και θα ακολουθεί συζήτηση με τους παρευρισκόμενους συναδέλφους έτσι ώστε όλοι να εκφέρουν την γνώμη τους στα θέματα μου αφορούν την καθημερινή μας ιατρική πράξη.

Τα συμπεράσματα της Συνόδου θα εκδοθούν σε ειδικό τεύχος και θα αναρτηθούν στο site της ΕΜΓΕ επίσης θα κοινοποιηθούν σε όλους τους αρμόδιους φορείς.
Ακόμη σε αυτή την Ειδική Σύνοδο θα υπάρχουν Ελεύθερες και Ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e-Posters), με την καθιερωμένη βράβευση των καλύτερων εξ αυτών με χρηματικό ποσό χορηγούμενο από τη ΕΜΓΕ, αλλά και Δορυφορικά Συμπόσια, Διαλέξεις, κ.α.

Στα πλαίσια της συνόδου θα πραγματοποιηθούν και οι καθιερωμένες εξετάσεις των χορηγουμένων υποτροφιών από την ΕΜΓΕ σε νέους Μαιευτήρες Γυναικολόγους για να εκπαιδευτούν σε κέντρο του εξωτερικού. Επίσης θα πραγματοποιηθεί Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα την εκπαίδευση στην διάρκεια της ειδικότητας με συμμετοχή ειδικευομένων συναδέλφων και της επιτροπής εκπαίδευσής της ΕΜΓΕ.

Ευελπιστώ ότι με το σχεδιασμό ενός άρτιου επιστημονικού προγράμματος καλυφθούν όλες τις υποειδικότητες της Μαιευτικής Γυναικολογίας, σας προτρέπω μέσω της ενεργούς συμμετοχής σας να συμβάλλετε στην επιτυχία της 28ης Ειδικής Συνόδου της ΕΜΓΕ που θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη και σας ευχαριστούμε για τη συνεχιζόμενη θετική σας ανταπόκριση.

Με εκτίμηση,

Δημήτριος Λουτράδης
Πρόεδρος Ε.Μ.Γ.Ε.

Απόστολος Αθανασιάδης
Πρόεδρος 28ης Ειδικής Συνόδου Ε.Μ.Γ.Ε.

 

Back to Top