Γεν. Πληροφορίες

ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ
Η Σύνοδος θα πραγματοποιηθεί στις 18-20 Σεπτεμβρίου 2020, στο Ramanda Plaza Thaki, στην Αλεξανδρούπολη.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Ημερομηνίες Συνόδου: 18-20 Σεπτεμβρίου 2020
Έναρξη Υποβολής Εργασιών: 1 Ιουνίου 2020
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Εργασιών: 26 Ιουλίου 2020
Τελευταία προθεσμία μειωμένης εγγραφής: 15 Ιουλίου 2020


ΓΛΩΣΣΑ
Επίσημη γλώσσα της Συνόδου είναι η Ελληνική.


ΕΚΘΕΣΗ
Στον ευρύτερο χώρο του συνεδρίου θα λειτουργεί Έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων όπως και Έκθεση ιατρικών εκδόσεων.  Για συμμετοχή σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Γραμματεία του Συνεδρίου ERA ΕΠΕ .


MΟΡΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (CME CREDITS)
Η Σύνοδος θα λάβει Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.


ΚΟΝΚΑΡΔΕΣ – BARCODE
Για την παρακολούθηση των εργασιών της Συνόδου οι σύνεδροι είναι απαραίτητο να φέρουν την ονομαστική της κονκάρδα που χορηγείται από τη γραμματεία κατά την εγγραφή και παρακαλούνται να τη φορούν καθ’ όλη τη διάρκεια της Συνόδου.
Στην κονκάρδα εγγραφής θα υπάρχει γραμμωτός κωδικός (barcode) ο οποίος θα σκανάρεται σε ειδικό μηχάνημα κάθε φορά κατά την είσοδο και έξοδο του συνέδρου από τη συνεδριακή αίθουσα, καταμετρώντας τις ώρες  παρακολούθησης.


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα παραδίδεται από την Γραμματεία της Συνόδου, με την προϋπόθεση παρακολούθησης του 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος, σύμφωνα με την τρέχουσα εγκύκλιο του ΕΟΦ, και της ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής αξιολόγησης.


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΙΩΝ / ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
Οι αίθουσες διεξαγωγής της Συνόδου είναι εξοπλισμένες με data video projector για παρουσιάσεις μέσω Η/Υ.


ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την Υποβολή Περιλήψεων, το Επιστημονικό Πρόγραμμα, την Εγγραφή σας στη Σύνοδο και την Διαμονή σας, σας παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Εταιρεία Διοργάνωσης της Συνόδου:
ERA Ltd -CONGRESSES • EVENTS • BUSINESS TRAVEL • INCENTIVES • TOURISM
Ασκληπιού 17, 106 80 Αθήνα T 210 3634944, F 210 3631690, E-mail: info@era.gr, Web site: www.era.gr

Back to Top