Επιτροπές

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Πρόεδρος:Δ. Λουτράδης
Αντιπρόεδρος:Α. Ροδολάκης
Γεν. Γραμματέας:Π. Πετρόπουλος
Ειδ. Γραμματέας:Ε. Δεληγεώρογλου
Ταμίας:Ν. Βλάχος
Μέλη:Α. Αθανασιάδης
Γ. Αντωνάκης
Ε. Δουλγεράκης
Α. Μορτάκης
Back to Top