Υποβολή Εργασιών

Η διαδικασία υποβολής των εργασιών έχει ολοκληρωθεί και σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.

Όλοι οι συγγραφείς θα ενημερωθούν γραπτώς για την αποδοχή, τον τρόπο παρουσίασης, την ημερομηνία και ώρα προγραμματισμού καθώς και τον διαθέσιμο χρόνο για κάθε εργασία.

Με την αποστολή των εργασιών είναι απαραίτητη προϋπόθεση η καταβολή του ποσού εγγραφής του συγγραφέα που ανακοινώνει την εργασία.

  • Ο χρόνος των Προφορικών Ανακοινώσεων ορίζεται αρχικά σε (8) λεπτά και (2) λεπτά συζήτηση. Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της απόφασης για την τελική διάρκεια της κάθε παρουσίασης, με σκοπό την αρτιότερη δομή του επιστημονικού προγράμματος.
  • Οι ηλεκτρονικά Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e-Posters) θεωρούνται ισάξιες με τις Προφορικές Ανακοινώσεις. Τα e-Posters θα είναι διαθέσιμα καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου σε ευμεγέθεις οθόνες προσιτές σε όλους τους σύνεδρους.
  • Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της τελικής επιλογής του τρόπου παρουσίασης των ανακοινώσεων (Προφορική ή e-Poster).

 

Back to Top