Χορηγοί

Ευχαριστίες
Η Οργανωτική Επιτροπή της 28ης Ειδικής Συνόδου της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας, ευχαριστεί θερμά για τη συνεισφορά και υποστήριξη τις εταιρείες:


Αργυροί Χορηγοί


Χορηγοί


Το έντυπο χορηγιών, έχει σχεδιαστεί με στόχο την όσο το δυνατό πιο αποδοτική προβολή της εταιρείας σας.
Ταυτόχρονα, είμαστε πάντα στη διάθεση σας για να συζητήσουμε τη δημιουργία κάποιου πακέτου συμμετοχής, προσαρμοσμένου στις δικές σας ανάγκες.
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία χρειαστείτε, μπορείτε να απευθυνθείτε στην εταιρεία διοργάνωσης του σεμιναρίου:
Έφη Στάμενα
T: 210 3634944, Ε: estamena@era.gr


ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΟΦ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΦΕΕ

Back to Top